Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

Objednávky přijaté naší společností jsou doručeny zákazníkovi do 7 pracovních dnů od data potvrzení objednávky, pokud je zboží skladem. V případě, že zboží není momentálně skladem, informujeme zákazníka - telefonicky, nebo e-mailem.  Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka. Platba je možná bankovním převodem, či vyzvednutí na naší osobní adresa (Dobrá Voda u Českých Budějovic, U Lomu 1, 373 16). Vrácení nepoškozeného a neotevřeného zboží je možné do 14ti dnů od zakoupení, do 14 dnů Vám zašleme i peníze zpět na Vámi uvedený účet. Na odstoupení od smlouvy má kupující 14 dní. 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Kupující je povinen zkontrolovat zásilku ještě před tím, než potvrdí její převzetí dopravci. Pokud je zásilka zjevně poškozena musí ihned zkontrolovat obsah zásilky a přesvědčit se, zda je zboží v pořádku. V případě, že došlo k poškození zboží v zásilce, musí kupující trvat na sepsání reklamačního listu s přepravcem nebo odmítnout poškozenou zásilku převzít. Pokud zásilka nemá zjevné poškození obalu zvenčí, ale při rozbalení bude její obsah poškozen, je třeba, abyste neprodleně informovali přepravce o poškození obsahu a sepsali s nimi taktéž reklamační protokol. Reklamační lhůta  je 2 pracovní dny.

Pokud dojde k poškození, je kupující povinen neprodleně informovat naši společnost.

Záruka na zboží se vztahuje pouze na výrobní vady. Nevztahuje se na vady způsobené nesprávným použitím, běžným opotřebením a nesprávným skladováním. Záruční doba je stanovena na 24 měsíců od převzetí zboží (kromě zákonem stanovených výjimek - týká se především krmiv).

Kupující musí prokázat, že reklamované zboží bylo zakoupeno u naší společnosti (Doklad o zakoupení).

Pokud se rozhodnete reklamovat u nás zakoupené zboží, kontaktujte nás e-mailem (je třeba uvést Vaše jméno, číslo kupního dokladu - faktury a název reklamovaného zboží), zároveň připište jakým způsobem chcete uplatnit nároky pokud bude zboží neopravitelné (vrácení peněz či výměna zboží). Dohodneme s Vámi další postup. Zákazník je povinen reklamaci nahlásit neprodleně po zjištění vady zboží a po obdržení instrukcí z naší strany reklamované zboží neprodleně odeslat k nám. Zboží nezasílejte na dobírku.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího v případě neosobního způsobu doručení zboží (nevztahuje se na osobní nákup zboží v místě prodávajícího): V souladu s ustanoveními občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží.

V případě zájmu o výměnu či vrácení zboží postupujte prosím takto:

Zboží zašlete na korespondenční adresu našeho logistického centra. Pokud bude možné zašlete v původním obalu. Zboží nesmí být použité a nesmí být poškozené. Zboží musí být kompletní včetně příslušenství. Při výměně či vrácení zboží jsou zákazníkovi podle zákona účtovány skutečně vynaložené náklady spojené s výměnou či vrácením zboží zejména při používání zboží jeho uvedení do původního stavu a v případě, že požadujete vrácení peněz složenkou také sazba dle ceníku České pošty. V případě vracení peněz převodem, není účtován žádný poplatek.

 

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě uplatnění rozporu s kupní smlouvou (ten může nastat v důsledku jiné než očekávané jakosti či účelu, vadnosti zboží, odlišnému množství...) uplatněném do 6 měsíců od převzetí zboží. U odstranitelné vady si můžete vybrat mezi opravou či výměnou věci, není-li vaše volba možná (oprava není možná/věc se již nevyrábí...) můžete si vybrat mezi slevou či odstoupením od smlouvy. V případě neodstranitelné vady si můžete vybrat mezi slevou (nebrání-li vada užívání věci), odstoupením či výměnou.

 

DODACÍ  PODMÍNKY A DOPRAVA  E-SHOPU

Vybrané zboží vám doručíme na uvedenou adresu od 2 do 7 pracovních dnů od vaší objednávky. Odesíláme od pondělí do středy, aby nebylo naše zboží znehodnoceno čekáním na depu.  Ke každé dodávce je připojen řádný daňový doklad. V případě, že se tento doklad v dodávce nevyskytuje, kontaktujte naší společnost a bude vám doručena jeho kopie.

 

Dodací lhůta

Vybrané zboží vám doručíme na uvedenou adresu od 2 do 7 pracovních dnů od vaší objednávky. Objednávky odesíláme od pondělí do středy. Informace k jednotlivým objednávkám rádi poskytneme na mailu: bio.miro@email.cz nebo telefonu +420 720 334 283. Prodávající si vyhrazuje právo na případné storno objednávky, pokud je objednané zboží již vyprodáno. 

 

Možnosti zaslání:

- Česká pošta Balíkovna 89,-

- Česká pošta Balík do ruky 129,-

- Balík na poštu 99,-

 V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ZASLÁNÍ ZBOŽÍ DO JINÉ ZEMĚ VÁM CENU ZA POSLÁNÍ RÁDI SDĚLÍME TELEFONICKY 

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.  Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. V rámci služby Ověřeno zákazníky jsou předány osobní údaje zákazníků službě Heureka.cz 

 

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH SPORŮ:

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách: www.coi.cz.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

Uvedené postupy nejsou mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

 

Kontaktní a korespondenční adresa:

Bio Miro- Vítězslav Kolda

U Lomu 1

Dobrá Voda u Českých Budějovic
373 16

IČ: 70525633
banka: 107-4674280297/0100 (Komerční banka)